Klik på menuerne for at finde mere indhold
 

Radikalt valgprogram

 

Forebyggelse, sundhed og pleje

Forebyggelse
Radikale Venstre ser sundhed og trivsel som væsentlige faktorer i ”Et godt liv.” Alle kommunens borgere skal have mulighed for at få et løft i deres trivsel og sundhed.
 • Et centralt sundhedscenter – et ”kroppens bibliotek” - med de samlede kommunale sundhedstilbud.
 • Mulighed for en tværfaglig rådgivning og personlig plan til en øget trivsel til hver enkelt borger.
 • Tilgængelige udendørs træningsfaciliteter og indretning af byrum som frister til bevægelse.
 • Udvidelse af stisystemerne i 2014.
 
Pleje
Vi vil at medborgere med et fysisk handicap, psykisk lidelse eller andre med et plejebehov skal have målrettet pleje og assistance, så deres hverdag hænger sammen og giver mening.
 • Al form for pleje skal være tilpasset det enkelte individ med plejebehov.
 • Støtte til aktivering efter evner og muligheder.
 • Hverdagen skal hænge sammen og give mening i sammenspil med andre.
 
Ældre i Ringsted
Vi vil at man skal kunne stole på, at der er hjælp at få til de opgaver, man efterhånden ikke selv kan magte. Der skal sikres den enkelte en fast plejegruppe uden mange skift.
 • Ældre skal have tryghed i et værdigt ældreliv.
 • Assistance til de opgaver man ikke selv kan magte.
 • Fast plejegruppe til hver enkelt ældre fra 2014.
 • En effektiv prioritering og planlægning af plejepersonale og opgaver
Erhvervs- og by- og landsbyudvikling
Erhvervsudvikling
Vi vil arbejde for, at der med inddragelse af kommunens forskellige interessegrupper udarbejdes en ny overordnet vision for Ringsted kommunes udvikling.
 • Målrettet markedsføringen af kommunen.
 • Regionens hurtigste erhvervsservice med smidig og koordinerende sagsbehandling.
 • Styrke samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum og ”Den kreative matrikel”.
 • Skolernes kursustilbud skal tilpasses virksomhedernes behov.
 
Byudvikling
Vi vil, at Ringsted skal udnytte sin geografiske og infrastrukturelle placering til at være en fortsat attraktiv kommune som tiltrækker nye borgere.
 • Der skal til enhver tid være et udbud af ledige byggegrunde
 • Regionens hurtigste og billigste byggesagsbehandling.
 • Sikrer infrastruktur og gode rammer for forretningslivet i bymidten.
 • Nyt og attraktivt miljø på torvet for borgere og forretninger.
 • I 2014 etableres 5 offentlige toiletter i bymidten.
 
 
Landsbyudvikling.
Vi vil at det nære og frie liv i landsbyerne skal styrkes. Det skal ske i et tættere samarbejde mellem kommune og landsbyforeninger.
 • Det nære fællesskab og frie liv i landsbyerne skal styrkes.
 • Aktivitetshusene i landsbyerne skal bevares og udbygges
 • Hurtige bredbåndsforbindelser på landet
 • Et varieret kommunalt skoletilbud - også på landet.
 • Etablering af alternative landsbyfællesskaber.
Børn, skole og unge
Vi vil at kommunens kultur- og sportstilbud til børn og unge i endnu højere grad skal sammentænkes med undervisningen. Børn og unge skal sikres et varieret uddannelses- og fritidstilbud og dermed de bedste muligheder for et aktivt og trygt børne- og ungdomsmiljø.
 • Ringsted skal have hele paletten: Dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner.
 • Skolerne skal have ro til at udvikle sig og forbedre deres tilbud.
 • Trivsel og faglighed i skoledagen.
 • Kultur og sport skal tænkes ind i helhedsskolen.
 • Unge skal sikres de bedste muligheder for et aktivt og trygt ungdomsmiljø uanset, hvor i kommunen de bor.
 • Bedre muligheder for udvikling og brug af innovation og entreprenørskab i skoler og ungdomsuddannelser.
 • Fortsat udvikling af Campus området til et ressourcerigt og sammenhængende uddannelsessted.
Kultur og fritid
Sport og træning
Vi vil at borgerne skal have endnu flere muligheder for styrke deres trivsel og sundhed ved at dyrke motion. Også uden for den organiserede idræt
 • Ringsted Sport Ccenter skal udbygges med en BMX bane, udvidelse af Hal A, ny foyer, nyt caféområde, fitnessområde, klub/mødelokaler, idrætsbørnehave/-SFO, Vandrehjem/Sportel og kampsportcenter.
 • Træningsfaciliteter i naturen.
 • Lys langs udvalgte løberuter.
 • Parkouranlæg.
 
Kultur
Vi vil at Ringsted Kommune, som på mange måder er en kulturel højborg, udvikler sig endnu mere i den retning.
 • Ringsted som kulturel højborg skal målrettet styrkes.
 • Ringsted Musikskole skal have en egnet koncertsal.
Klima og Miljø
Vi vil at Ringsted Kommune forstærker indsatsen for at passe på klimaet. Blandt andet bør de fleste af kommunens egne biler fremover være elbiler.
 • Ringsteds miljøindsats skal styrkes.
 • Kommunen skal overtage Gyrstinge og Haraldsted Sø for at sikre attraktive naturområder.
 • Kommunen overgår til elbiler når teknisk muligt (KM pr dag og batteritid).
 • Indføre økologi omkring kommunens mad.
 • Bedre samarbejde mellem by og landområder omkring brugen af lokalt producerede varer i offentlige institutioner, lokale supermarkeder og sociale projekter.
 • Støtte til bæredygtigt energiforbrug og genbrug af spild og affald for lokale erhvervsdrivende
Borgerservice
Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt. Åbningstider i administration og institutioner skal tilpasses borgernes behov.
 • Udbygge den kommunale information til borgerne
 • Tage de medier i brug som borgerne benytter sig af – herunder Facebook
 • Kommunale tekster bør være renset for bureaukratisprog og til at forstå
 • Mindske myndighedskulturen og fremelske servicekulturen
 
Følg mig på Facebook: www.facebook.com/torben.lollike
Lav din egen hjemmeside med mono.net