Klik på menuerne for at finde mere indhold
 

Debatindlæg bragt i Dagbladet 31. august:

Leg og bevægelse er mere end sved

I et debatindlæg i DAGBLADET torsdag 27. august erklærer Venstres medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Henrik Hvidesten sig klar til at indføre Leg og Bevægelse i folkeskolens mindste klasser. Ja, han er også klar til at sætte øget fokus på 'idræt og motion' op gennem hele folkeskolen.

Det er en rigtig glædelig udmelding.

 

Desværre skinner det igennem, at det i Henrik Hvidestens optik alene drejer sig om at svede og motionere. Lad mig derfor præcisere, at Leg og Bevægelse, som jeg har haft fornøjelsen af at sidde i styregruppen for indtil sommerferien, er langt mere end det. Kort fortalt er formålet med Leg og Bevægelse at give børn en stærkere krop og en bedre motorik. Det handler om kvalificeret bevægelse: Om øvelser og lege, der er meget gymnastik-prægede, fx forøvelser til håndstand og salto.

 

At børn, der kan bruge deres krop, har mere lyst til at dyrke idræt og motionere senere hen i livet, turde være indlysende. På samme måde som at deres selvtillid får en saltvandsindsprøjtning.

 

Nu er Henrik Hvidesten ikke særlig præcis i sine visioner omkring idræt i folkeskolen. Måske vil han - som jeg - arbejde for at udvide antallet af idrætstimer? Måske vil han gå så vidt - som jeg gerne så - at alle elever har idræt på skemaet hver dag?

 

Jeg efterlyser også, hvad Henrik Hvidesten mere konkret foreslår af initiativer for at forhindre børn og unge i at vælge motionen fra, som han nævner i sit indlæg. Er det netop mere idræt i folkeskolen? Eller handler det om at bringe kommunens idrætsfaciliteter, baner og omklædningsrum op til en nutidig standard, så de ikke virker afskrækkende. Det ville være tiltrængt. Eller er det en pulje penge som foreninger, institutioner og organisationer kan søge til nyskabende aktiviteter for at tiltrække netop de lidt motionssløve børn og unge? Det kunne være et spændende initiativ.

 

Under alle omstændigheder er det positivt, at Venstre bakker min partifælle Martin Bork og ansøgningen om at blive breddeidrætskommune op. Nu mangler vi bare nogle konkrete bud på Henrik Hvidestens idrætsvisioner.

 

Venlig hilsen

 

Torben Lollike

Zahlesvej 15

Nr. 2 på de radikales opstillingsliste til kommunalvalget

Følg mig på Facebook: www.facebook.com/torben.lollike
Lav din egen hjemmeside med mono.net