Klik på menuerne for at finde mere indhold
 

Debatindlæg bragt i Dagbladet 10. september:

Idrætten må tage hensyn til miljøet

Vores natur er ikke en ubegrænset resurse, som vi bare kan blive ved med at tappe af. Det gælder Amazonas jungle og det gælder Haraldsted Sø! Der er derfor bekymrende, når man i DAGBLADET 31. august kan læse, at Ringsted Kommune i deres ansøgning om at blive breddeidrætskommune har tænkt sig at etablere blandt andet et nyt søbad, broanlæg til kajakker og en kabelbane til vandski i netop Haraldsted Sø.

Jeg skal være den første til at lette på klaphatten, hvis Ringsted Kommune blive udpeget til at være breddeidrætskommune, men det må ikke ske på bekostning af fugle- og dyrelivet. Hverken fiskehejren eller sandarten står i kø for at stå på vandski på Haraldsted Sø.


Det er nødvendig at værne om den natur, vi har tilbage, og skal der pinedød etableres idrætsfaciliteter ved og på Haraldsted Sø, må det ske i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.


Fra omtalen i DAGBLADET fremgår det, at mange indbyggere i vore nabokommuner i øjeblikket er henvist til Bagsværd og Sorø Sø, hvis de vil ro eller ud i kajak. Jeg kan godt se det attraktive i projektet, men jeg synes, at Ringsted Kommune først og fremmest skal tænke på sine egne borgere. Og så har jeg altså lidt svært ved at se breddevinklen i både kajak og vandski.


For mig er det mere vigtigt med idrætstilbud ude i lokalsamfundet end at kunne tiltrække andre kommuners borgere eller forholdsvis få resursestærke borgere indenfor kommunegrænsen.


Jeg håber derfor, at Ringsted Kommune i deres ansøgning også lægger op til at etablere idræts-SFO'er over hele kommunen og skole-idræt for de idrætssvage børn på flere end de fire skoler, der i dag tilbyder skole-idræt. Sådanne tilbud vil komme langt flere børn til gode og gavne folkesundheden noget mere end prestigeprojekter, der er meget vejr- og årstidsafhængige og placeret ude midt i naturen, langt væk fra de fleste børn og unge.


Det er skønt at kunne dyrke idræt og motionere i naturen, men for at kunne det, må der ikke drives rovdrift på skov, sø og å. Ellers er der pludselig ingen natur at motionere i længere.

Venlig hilsen

Torben Lollike
Zahlesvej 15
Nr. 2 på de radikales opstillingsliste til kommunalvalget

Følg mig på Facebook: www.facebook.com/torben.lollike
Lav din egen hjemmeside med mono.net